Opus Novus in de persWebsite Werving- en selectiebureau Opus Novus 
 

Van militaire dienst naar bedrijfsleven


Checkpoint editie jan/feb 2011
door: Wim van den Burg


Onlangs kondigde minister Has Hillen van Defensie aan dat er als gevolg van de voorgenomen bezuinigingen vermoedelijk 10.000 arbeidsplaatsen verloren gaan. De geschiedenis heeft geleerd dat een dergelijk bericht voor een aantal militairen aanleiding is om hun heil bij een andere werkgever te zoeken. Maar in de huidige situatie waarin de economie te lijden heeft onder de wereldwijde financiële crisis liggen de banen niet voor het oprapen. Hoe kom je dan aan een baan?
Opus Novus, een werving- en selectiebureau, helpt veteranen en (ex)-militairen een passende baan te vinden.
Lees hier het hele artikel>>

 _______________________________________________________________________

 

Duidelijk en dienstbaar

28 augustus 2010 | FD Persoonlijk  (Het Financieele Dagblad)
Door Menno Bosma

Een paar missies in oorlogsgebieden en dan het bedrijfsleven in. Voor steeds meer beroepsmilitairen is dat een aantrekkelijke stap. In de maatschappij doen ze het verrassend goed. 'Militairen zijn geen bullebakken, ze zijn duidelijk.'

De Koude Oorlog is voorbij en dat geldt ook voor het Nederlandse leger als plek om rustig je pensioen te halen. Steeds meer beroepsmilitairen doen tegenwoordig een paar uitzendingen in het kader van vredesmissies en krijgen dan hun twijfels over hun verdere loopbaan in het groen. 'Die uitzendingen zijn spannend, maar na een paar missies denken veel dertigers en veertigers: wat nu? En als je een gezin wilt stichten, komt het niet uit om elke anderhalf jaar te worden uitgezonden', analyseert Michel Werneri van Opus Novus, een arbeidsbemiddelingsbureau voor oud-militairen.

Hij signaleert dat het aantal interessante functies in het leger drastisch is geslonken sinds de afslanking in de jaren negentig in gang werd gezet. De criteria voor bevordering zijn niet altijd even duidelijk, er wordt geklaagd over 'blauwe-ogenpolitiek' oftewel vriendjespolitiek en er werd tot niet zo lang geleden - en volgens sommigen nog steeds - weinig rekening gehouden met de belangen van partners en kinderen. Ook staat het leger nog steeds niet bekend om zijn aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en mobiliteit, al begint dat volgens Werneri te verbeteren.
 
Dus lonkt het bedrijfsleven in de burgermaatschappij. Daar worden ze hoog gewaardeerd, zegt Werneri: 'Militairen zijn gewend in teams te werken, iets wat bedrijven nu veel vragen. Ze hebben een positieve werkhouding: ze gaan er voor de volle honderd procent voor. En ze zijn doelgericht en denken in oplossingen, niet in problemen. Daarin verschillen ze erg van Amerikaanse militairen, die veel meer op voorschriften gericht zijn. Als een Amerikaanse militair een lekke band krijgt, belt hij anderen voor ondersteuning. Een Nederlandse militair verwisselt gewoon de band.' Verder krijgen Nederlandse militairen vaak op jonge leeftijd al veel verantwoordelijkheid, vervolgt Werneri zijn lofzang: 'Een 24-jarige vrouw die leiding geeft aan veertig man en miljoenen aan materieel onder haar hoede heeft, is heel gewoon.'
 
Er zijn ook minpunten. Zo worden Nederlandse militairen breed geschoold: voor specifieke functies in het bedrijfsleven hebben ze al snel bijscholing nodig. Verder ontbreekt het hun aan commerciële ervaring. De jongste lichtingen oud-militairen zijn ook erg projectgericht. Een reorganisatie gaat hen prima af, op de tent passen minder.

Dat ze te sturend zouden zijn, valt volgens Michel Werneri onder de categorie vooroordelen. 'Men verwacht vaak bullebakken te krijgen, maar in de praktijk heb ik daar nooit klachten over gehoord. Ik vind managers in het bedrijfsleven vaak directiever dan oud-militairen. Ik zou militairen eerder duidelijk noemen. Maar ook heel menselijk. Dat moeten ze ook zijn, anders zouden ze bij een uitzending na een week weer thuis zitten.'

Het wil niet zeggen dat elke oud-(onder)officier slaagt in het bedrijfsleven. De kameraadschap wordt er gemist, de kantoorpolitiek en de stroperigheid verafschuwd. Dan kan het leger weer gaan lokken. Maar terugkeren is niet eenvoudig. Werneri: 'Soms weten oud-militairen precies waar ze aan de slag willen, omdat ze daar nog connecties hebben. Maar het leger haalt hen weer gewoon door de molen, ze moeten sollicitatiegesprekken voeren net als ieder ander.'
 
Dick Berlijn (60) Oud-commandant nu adviseur bij Deloitte

'Toen ik in een F-16 vloog, hielden we elke dag luchtgevechten, één tegen één maar ook wel zestien tegen zestien. Wie het overzicht wist te bewaren, was in het voordeel. Dat geldt ook op de grond, bijvoorbeeld in een ziekenhuis dat niet functioneert. Dat je chaos en spanning hebt meegemaakt, is heel vormend. Ik ben in Bosnië geweest en heb bij trainingen met duizend kilometer per uur tien meter boven de grond gevlogen. Dan ben je soms secondes van een ongeluk verwijderd. Elk jaar verloor de Luchtmacht wel een paar collega's. Van dergelijke extreme ervaringen kun je een betere leidinggevende worden.'

'Bij Deloitte adviseer ik intern over de strategie en bij grote klanten over openbare orde en veiligheid. Het is geen leidinggevende functie. Waarom niet? Je bent afhankelijk van de markt. De paar keer dat ik op gesprek ging, hoorde ik: u heeft geen financiële achtergrond. Dat vond ik zelf geen punt, het is belangrijker dat je het proces in de gaten kunt houden.'

'Soms bespeur ik nog het vooroordeel dat leidinggeven in uniform, met sterren en strepen dus, neerkomt op: Geef acht! Maar dat is alleen zo wanneer de kogels je om de oren vliegen.'

'Wie in een luchtgevecht van 16 tegen 16 het overzicht bewaart, is in het voordeel. Ook op de grond'

Johan Hoogendijk (36) Oud-onderofficier, nu eigenaar survivalbedrijf

'Ik was onder meer verkenner-pionier bij de luchtmobiele brigade. Daar zit genie bij, zoals boobytraps onklaar maken en veel gidsen. Ik wilde naar de officiersopleiding maar om leiding te geven moet je lang voor de troepen staan. Bovendien ben ik redelijk ondernemend en ideologisch ingesteld. Daar is weinig ruimte voor in het leger.'
 
'Toen ik eruit was gestapt, heb ik een tijd van alles gedaan, zoals grote evenementen organiseren. De rode draad was: positieve uitdagingen, camaraderie en buiten zijn. Nu heb ik een eigen bedrijf dat survivaltochten organiseert. De kern van de civiele survival is zelfredzaamheid, terwijl het er bij de militaire survival meer om gaat dat je niet gepakt wordt.'

'In Rotterdam ben ik op pad geweest met zwerfjongeren, heel leerzaam. We hebben de urban survival inmiddels opgenomen in ons programma. We richten ons op particulieren, maar ook op bedrijven en hebben jeugdzorginstellingen als klant gehad en veteranen met een posttraumatische stressstoornis.'

'Zelf maak ik een of twee keer per jaar starvation-tochten. Laatst in Zweden, vijf dagen ver van de bewoonde wereld zonder eten en drinken. De kunst is dat je je aanpast aan de omstandigheden.'

'Ik ben op pad geweest met zwerfjongeren en nu zit er een urban survival in ons programma'

Coco Wemmenhove (40) Oud-onderofficier, nu maatschappelijk werker
 
'In 1992 ben ik naar Bosnië uitgezonden om de logistiek voor 340 mensen te verzorgen. Ik ging mee op transport terwijl er om ons heen werd geschoten. We hebben toen een collega verloren.'
 
'In 1998 kreeg ik mijn eerste kind en wilde ik niet meer uitgezonden worden. Defensie reageerde daar niet zo handig op en toen ben ik er van de ene op de andere dag uitgestapt. Ik heb eerst bij een recyclingbedrijf gewerkt, daarna heb ik zelf een bedrijf opgezet dat directeuren in het mkb coacht en ben ik maatschappelijk werker geworden. Of die zachte kant ook in het leger aan bod had kunnen komen? Ik denk het wel. Het is een heel warme en hechte club.'
 
'Snelle oplossingen, analytisch vermogen, stressbestendigheid en teambuilding, dat heb ik meegenomen uit mijn Defensietijd. Ik verblik of verbloos niet snel. Bij een ruzie doe ik een stap achteruit in plaats van vooruit.'

'Je stuit nog steeds op vooroordelen bij het solliciteren. Dat we macho's vol testosteron zijn, die hun ondergeschikten met zweepjes slaan. Dat we rijk zijn geworden van de toeslagen bij uitzending. Dat we allemaal een posttraumatische stressstoornis hebben. Dan staan ze raar te kijken als er een meisje van 1 meter 65 binnenstapt.'

'Bij het solliciteren denken ze nog steeds dat we macho's vol testosteron zijn'
 

Bart Beeks (40) Oud-luitenant, nu logistiek manager
 
'De kameraadschap mis ik het meest. Je zit niet meer 's nachts samen in het bos. Ik probeer dat te compenseren door dagjes uit te organiseren met mijn mensen. Geen survivaltochten, dan krijg je weer zo'n stempel.'
'Ik koos op het vwo voor het leger omdat het me goed te combineren leek met sport, studie en leidinggeven. Het was voor mij een hoogtepunt om bij de commando's te komen. Je moet een trainingsperiode van maanden doen waarin je elke dag kunt afvallen. Toen ik erdoor was, dacht ik: ik kan de hele wereld aan.'

'Iedereen die de officiersopleiding doet, wil maar één ding: generaal worden. Toen ik doorkreeg dat dit heel lang zou kunnen gaan duren, besloot ik te switchen naar het bedrijfsleven. Ik ben bedrijfskunde gaan studeren, want je mist commercieel gevoel als je uit het leger komt. Op mijn 28ste ging ik als trainee aan de slag bij PTT Post, de voorganger van Ceva Logistics; een oefening in nederigheid. Ik hield het vol omdat ik dacht dat ik versneld zou doorgroeien.'

'Wat ik uit het leger heb meegenomen is dat ik onder stress besluiten kan nemen en dat ik ook kan nadenken als ik moe ben. Verder zorg ik dat ik fit blijf.'

'Ik organiseer graag dagjes uit met mijn mensen. Geen survivaltochten, dan krijg je weer zo'n stempel'

---------------------------------------------------------------------------------------------Oud-militair gewild als manager13-04-2010 | Z24.nl
Door  Esma Linneman

Oplossingsgericht, flexibel en bepaald geen 9-tot-5-mentaliteit. Oud-militairen zijn gewild op de 'civiele arbeidsmarkt'.

Wat hebben Dick Berlijn, Jan-Willem Kelder en Don Berghuijs gemeen? Allen dienden ooit het vaderland, en maken nu naam voor zichzelf in het bedrijfsleven en het openbaar bestuur.

Berlijn, oud-commandant der strijdkrachten, is tegenwoordig naast adviseur voorzitter van Netwerkorganisatie De Maatschappij. Voormalig vice-admiraal van de marine Jan-Willem Kelder verdient als lid van de raad van bestuur van TNO een slordige 2 ton per jaar. En ex-militair Don Berghuijs is tegenwoordig voorzitter van de expertgroep C2000.

Competenties
Oud-militairen doen het goed op de 'civiele arbeidsmarkt'. "Mensen uit het leger zitten overal in het bedrijfsleven", zegt Wim van den Berg van de militaire vakbond AFPM. "Het zijn vaak mannen en vrouwen met hele waardevolle competenties voor het bedrijfsleven én het openbaar bestuur, zoals iemand als Jack de Vries heeft bewezen." Ook volgens onderzoeker en oud-soldaat Erik de Waard stromen militairen vaak moeiteloos door naar de top. "De sector logistiek trekt veel oud-militairen. Van KLM tot Schiphol, eigenlijk zitten ze overal. Zo is Bart Beeks, die een paar jaar boven mij zat op de militaire academie, nu vicedirecteur Operations Benelux van Ceva Logistics, voorheen TNT. Raymond Knoops, van mijn lichting, is nu Tweede Kamerlid voor het CDA. En een andere jongen uit mijn lichting bekleedt een hoge positie bij Boskalis."

Onderzoek naar krijgsmacht
Erik de Waard ging na zijn diensttijd bedrijfskunde studeren en werkte een tijd bij chipsfabrikant Smith (tegenwoordig Lays). De Waard promoveerde in 2010 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op flexibiliteit en organisatie binnen de Nederlandse krijgsmacht. Zijn conclusie: het bedrijfsleven kan een hoop leren van de Nederlandse krijgsmacht. Toen de muur viel, wisten westerse krijgsmachten zich volgens De Waard razendsnel aan te passen. "Wij hadden tijden de Koude Oorlog een groot leger dat al jaren dezelfde trainingen deed. Nu doen we mee aan ingewikkelde militaire missies over de hele wereld, met grote strategische en logistieke uitdagingen. Het Nederlandse leger is daarmee een typisch voorbeeld van een quick response organisatie."

Eigenschappen militairen
Oud-militair Michel Werneri is mede-oprichter van Opus Novus, een werving- en selectiebureau voor militairen. Volgens hem zijn militairen niet hiërarchisch en star, het stereotype dat nogal eens wordt neergezet. "Werkgevers lijken altijd op zoek naar flexibele teamplayers zonder 9-tot-5-mentaliteit. Voor veel militairen zijn deze eigenschappen als vanzelfsprekend, militair ben je 24 uur per dag, en als je je niet snel kunt aanpassen breng je jezelf en anderen in gevaar."
Volgens Werneri zijn vooral Nederlandse militairen gewend om zelfstandig te werken en denken binnen een internationale omgeving. "Daarin tekent zich een groot verschil met bijvoorbeeld onze Amerikaanse collega's. Nederlandse militairen hebben een echte hands-on mentaliteit."

Bedreven managers
Ook blijken oud-militairen vaak bedreven managers. Onderzoeker De Waard: "Er wordt nogal eens gedacht dat officieren leiding geven op basis van hun rang, maar in de militaire opleiding wordt juist bijzonder veel aandacht besteed aan effectief management en leiderschap. Zonder vertrouwen ben je als leider nergens in het leger."
Toch vergt de overstap van soldaten naar het bedrijfsleven wel enige aanpassing. Michel Werneri: "Veel ex-militairen zijn gewend om in teamverband te werken. Ze zijn soms iets te goed van vertrouwen, en moeten eraan wennen dat in het bedrijfsleven mensen vaak een eigen belang dienen. Dat commerciële inzicht ontbreekt soms." Maar behalve deze kleine tekortkoming is een ex-militair een aanwinst voor elk bedrijf, aldus Werneri.

 --------------------------------------------------------------------------------------
 --------------------------------------------------------------------------------------Ex-militairen in het bedrijf


Gepubliceerd : 28 april 2010 - 6:03 pm | door Sigrid  Deters (www.wereldomroep.nl)


Militairen zijn oplossingsgericht, kunnen goed leiding geven, strategisch denken en houden het hoofd koel in stressvolle omstandigheden. Allemaal eigenschappen die ook in het bedrijfsleven van pas komen. Toch is de overstap van het groene legeruniform naar een pak met stropdas niet makkelijk. Een werving- en selectiebureau voor veteranen helpt ex-militairen en bedrijven elkaar te vinden.

Opus Novus, zoals het werving- en selectiebureau voor veteranen heet, is opgericht door twee oudgedienden. Michel Werneri en Lucien van Groenestijn werden allebei in de jaren negentig naar Bosnië uitgezonden. Ze verlieten na een aantal jaar trouwe dienst defensie en gingen in het bedrijfsleven aan de slag.
Een jaar geleden besloten ze dit uitzendbureau te starten, omdat ze merkten dat voor veel ex-collega's de stap tussen militaire dienst en de zakenwereld te groot is. Ook het bedrijfsleven weet volgens de oprichter van het uitzendbureau vaak niet goed wat ze van de mannen en vrouwen met een militair verleden kunnen verwachten. Werneri: 'Als je je militaire C.V. opstuurt naar een bedrijf, zal de personeelsfunctionaris echt niet weten wat jouw legerfunctie voor hen kan betekenen. Wij kunnen helpen de opgedane ervaring te vertalen naar capaciteiten die ook in het bedrijfsleven van toepassing zijn.'
Uiteindelijk zijn de oprichters van het wervings- en selectiebureau van mening dat ex-militairen juist uitstekend passen binnen een bedrijf. Werneri: 'We krijgen altijd positieve reacties van de bedrijven waar ex-miliairen werken. Ze zijn loyaal, hun arbeidsethos ligt hoog, en ze zorgen voor een goed groepsgevoel.'
Veteraan Ralph Hendrix werkt al 10 jaar met plezier in de burgerwereld. Hij merkt dat in zijn positie als leidinggevende zijn militaire eigenschappen goed van pas komen: sociaal, betrokken, geen negen-tot-vijf mentaliteit en groepsgericht. Ook zijn collega's herkennen nog wel iets van Ralphs militaire verleden. 'Hij is directer in zijn manier van leidinggeven', zegt een collega op de werkvloer. 'Ik noem het geen commanderen, maar duidelijkheid geven. En hij besteedt veel aandacht aan het sociale.'
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Ex-militair nieuwe baan | Baan na defensie | Bemiddeling baan voor veteraan en ex militair | Vacaturebank met banen voor ex militairen en veteranen | Werk voor veteranen na hun defensie periode | Werk voor (ex)burgerpersoneel | Werken buiten defensie |